تفاوت مشاوره و کوچینگ

تفاوت مشاوره و کوچینگ

درحال حاضر فرهنگ مراجعه به مشاوره نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است. افرادی که با مشکلات مختلفی مثل مشکلات کاری، خانوادگی، روحی و…

انواع تخصص های کوچینگ

انواع تخصص های کوچینگ

به طور کلی کوچینگ را می توان نوعی مکالمه دانست که به یادگیری کمک می کند. یعنی کوچینک در واقع نوعی تکنیک سوال پرسیدن است…

ریشه و تاریخچه کوچینگ

ریشه و تاریخچه کوچینگ

این روزها واژگان و اصطلاحات مختلفی در زندگی امروزی شنیده می شود که هریک می تواند اطلاعات بسیار زیادی را در پس خود به همراه…