انواع تخصص های کوچینگ

به طور کلی کوچینگ را می توان نوعی مکالمه دانست که به یادگیری کمک می کند. یعنی کوچینک در واقع نوعی تکنیک سوال پرسیدن است که در تمام امور زندگی به شما کمک می کند. همچنین نوعی فرآیند است که فرصت هایی را برای بهبود و تغییر در افراد فراهم می کند، درواقع  بهتر است بگویم کوچینگ کمک می کند تا افراد بتوانند مهارتها و شخصیت خود را توسعه دهند. همچنین راهکارهایی را ایجاد می کند تا فرد بتواند بهترین راه حل را برای مساله ایجاد شده پیدا کند.

تخصص های کوچینگ

با توجه به اینکه کوچینگ یک مهارت است و در حوزه های مختلف می تواند فعالیت خود را دنبال کند و همراه افراد باشد، بنابراین لازم است مشخصا کوچ مسیر خود را برای ارائه خدمت بهتر مشخص کند و در زمینه های معینی مهارت خود را به عالی ترین درجه برساند تا بتواند به بهترین نحو به مراجعه کننده خود کمک کند.

به طور کلی در دنیا حدود ۲۳ شاخه تخصصی کوچینگ وجود دارد:

Couples Coaching کوچینگ زوجین
Life Coaching کوچینگ زندگی

Parent Coaching کوچینگ والدین

Family Coaching کوچینگ خانواده

Relationship Coaching کوچینگ روابط

Divorse Coaching کوچینگ طلاق

Singles Coaching کوچینگ مجردها

Health and Wellness Coaching کوچینگ سلامتی و حال خوب

Recovery Coaching کوچینگ بازیابی

Holistic Health Coaching کوچینگ جامع سلامت

Spiritual Coaching کوچینگ معنویت

Motivational Coaching کوچینگ انگیزشی

Success Coaching کوچینگ موفقیت

Personal Development Coaching کوچینگ توسعه فردی

Career Coaching کوچینگ شغلی

Business Coaching کوچینگ کسب و کار

Entrepreneur Coaching کوچینگ کارآفرینی

Leadership Coaching کوچینگ رهبری

Executive Coaching کوچینگ اجرایی

Marketing Coaching کوچینگ بازاریابی

Sales Coaching کوچینگ فروش

Systemic Coaching کوچینگ سیستمی

Business Management Coaching کوچینگ مدیریت کسب و کار

 

دسته بندی ارائه شده تمام تخصص های موجود در کوچینگ را ریز به ریز نام برده است. برخی از کوچ ها در چند زمینه تخصص داشته و فعالیت می کنند. برخی از شاخه های عنوان شده نیز به دلیل تشابه کلیات می تواند حوزه تخصصی یک کوچ به شمار بیاید.

نکته مهم در این دسته بندی این است که براساس نیازی که عنوان مراجعه کننده دارید لازم است به متخصص همان شاخه مراجعه کنید. صرف اینکه فردی کوچ باشد نمی تواند در همه ی مسائل به شما کمک فکری بدهد.

همان طور که برای مشکل چشمی به دندانپزشک مراجعه نمی کنید، زمانی که در زمینه ی بازاریابی یا مارکتینگ مجموعه خود احتیاج به همفکری دارید قطعا از کوچ فروش یا Sales Coach کمک نمی گیرید.