تفاوت کوچینگ و منتورینگ

یکی از سوالاتی که برای خیلی از افراد پیش می آید، تفاوت نقش کوچ و منتور با یکدیگر است. در این مقاله می خواهیم به بررسی تفاوت های کوچینگ و منتورینگ بپردازیم. برای اینکه بتوانیم تفاوت منتور و کوچ را بهتر مرور کنیم، در ابتدا به تعریف کلی منتور می پردازیم.

منتور کیست؟

منتور (mentor) فردی است که به مانند یک توصیه گر، الگو و یا راه انداز عمل می کند، منتور در یک حوزه و یا دامنه تخصص داشته و راه و چاه کار را بلد است و تجربیات کاملی را در یک دامنه و یا حوزه ای کسب کرده است. در واقع می توان گفت منتور فردی است که به درجه استادی در یک حوزه رسیده است، حال او به عنوان یک کدخدا یا بزرگ مرد، به منتی (mentee) راهنمایی و توصیه هایی را ارائه می دهد، تا منتی بتواند برای رسیدن به هدفش سریعتر از قبل شروع به کار کرده و فرصت ها را از دست ندهد و موانع موجود در مسیر را یکی پس از دیگری حذف کند.

در واقع منتور با توجه به تجربیاتی که کسب کرده است، می تواند فرد را در راه اندازی همان کار راهنمایی کرده و همراهی کند. منتور از نظر تجربه و تخصص در بالاترین موقعیت خود قرار دارد.

امروزه در موسسات موفق، برای فردی که تازه استخدام شده یک منتور مشخص می شود، تا نیروی جدید بتواند بهتر با روند انجام کارها و کلا محیط کاری آشنا شود.

تفاوت های اصلی کوچ و منتور

برای اینکه بتوانیم تفاوت این دو فرد و به طور کلی دو حرفه ی کوچینگ و منتورینگ را مشاهده کنیم، لازم است بدانیم روش کار هریک چگونه است.

در فرآیند کوچینگ :

  • مراجعه کننده راه حلی را با همراهی کوچ در درون خود جستجو می کند.
  • راه حل مورد نظر با کسب آگاهی بیشتر رشد می یابد.
  • آگاهی لازم برای رشد راهکار از درون خود فرد به او داده می شود (عوامل بیرونی در بدست آوردن این آگاهی نقشی ندارند).
  • با مکالمه و طرح سوالاتی در نهایت بهترین راهکار ممکن که خود فرد در بین گزینه های خود داشته انتخاب می شود.

در فرآیند منتورینگ :

  • مراجعه کننده با داشتن تنها یک ایده به منتور مراجعه می کند.
  • منتور در زمینه مشخصی آگاهی کامل را دارد.
  • براساس تجربیات و اطلاعات خود می تواند به مراجعه کننده راهکارهای از پیش تعیین شده پیشنهاد دهد.
  • بسته به نوع هدف یا مسئله می تواند تحلیل های لازم را براساس اطلاعات خود انجام دهد.

بنابر آنچه که گفته شد، هر یک از این دو نقش برای دو گروه مختلف می تواند کارایی لازم را داشته باشد. اگر بین راهکارهای موجود برای انتخاب مردد هستیم، بهتر است به کوچ مراجعه کنیم، اما اگر برای مسئله پیش آمده راهکاری نداریم، باید به منتور مراجعه کنیم که بتواند براساس راهی که خود رفته ما را راهنمایی کند.