تفاوت مشاوره و کوچینگ

درحال حاضر فرهنگ مراجعه به مشاوره نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است. افرادی که با مشکلات مختلفی مثل مشکلات کاری، خانوادگی، روحی و روانی و احساسی دسته و پنجه نرم می کنند، به مشاور مراجعه کرده و برای رفع مشکل خود تلاش می کنند. اما چند سالی است که درباره کوچینگ شنیده هایی داریم که شاید چندان با کارکرد آن و تفاوتش با حرفه های دیگر مثل منتورینگ و مشاوره آشنایی کافی نداشته باشیم. در این مقاله می خواهیم تفاوت مشاوره و کوچینگ را باهم بررسی کنیم.

تفاوت های اصلی میان مشاوره و کوچینگ

در سال ۲۰۱۷ مطالعاتی که در حوزه بین المللی آگاهی مشتری Global Consumer Awareness Study انجام شد، مشخص شد که بیش از ۷۰% شرکت کنندگان در این مطالعه تعریفی نادرست از کوچینگ ارائه دادند. سوال اصلی در این مطالعه از شرکت کنندگان این بود که بین تعاریف راهنمایی گرفتن، مشاوره، رایزنی و آموزش، مناسب ترین را برای مفهوم کوچینگ انتخاب کنند. در این مطالعه حدود ۲۷هزار نفر شرکت کرده بودند.

مهمترین اشتباه پاسخ دهندگان این بود که برای تعریف مفهوم کوچینگ، مشاوره را انتخاب کرده بودند. در صورتی که مشاوره خود به تنهایی حرفه ای جداگانه با وظایف و مسئولیت های مشخص است.

در دسته بندی کلی تفاوت های مشاوره و کوچینگ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مشاور :

  • مراجعه کننده به مشاور برای رفع مشکل خود عملاً هیچ راهکاری ندارد.
  • مراجعه کننده به مشاور برای رفع مشکل به او مراجعه می کند که بعضاً می تواند مشکل حادی باشد.
  • مشاور مشخصاً تخصص و تحصیلات آکادمیک در حوزه فعالیتی خود دارد.
  • مشاور تعیین کننده ی نهایی راهکارها برای مراجعه کننده است.

کوچ :

  • کوچ در حیطه ی کاری خود تخصص لازم را دارد و می تواند با جلسات مکالمه راهکارهای لازم را از لابه لای صحبت های مراجعه کننده بیرون بیاورد.
  • مراجعه کننده به کوچ، دچار بحران و مشکلات حاد نیست و برای کسب موفقیت بیشتر و کنارگذاشتن تردید از وی کمک می گیرد.
  • اساس کار کوچ برمبنای طرح سوالاتی است که بتواند راهکارهای لازم را از درون خود فرد به او نشان دهد.
  • مراجعه کننده به کوچ عموماً به دنبال ایجاد یک تغییر است و جوانب امر را بررسی کرده. در چنین شرایطی وی به یک همراه نیاز دارد تا کارهای خود را دنبال کرده و بهترین تصمیم ها را براساس اولویت ها پیاده سازی کند.

بنابراین اگر در زندگی با شریک خود بهه مشکلات حادی برخورد کرده اید، باید به مشاور مراجعه کنید، اما اگر در پی بهبود روابط و یا تغییراتی که خودتان مسیر کلی آن را می دانید هستید، می توانید از کوچ زندگی یا Life Coach کمک بگیرید.

در صورتی که در روند مسئله ی مطرح شده با کوچ به جلسات مشاوره نیاز داشته باشید، کوچ می تواند به خوبی شما را راهنمایی کند.